Для батьків

________________________________________________________________________

ЦІКАВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВАШИХ ДІТЕЙ

________________________________________________________________________

ШАНОВНІ БАТЬКИ!

Просимо вас відкласти до закінчення періоду обмежувальних заходів  звернення до управління ведення реєстру територіальної громади Житомирської міської ради за довідкою про місце реєстрації дитини.

________________________________________________________________________

Картинки по запросу "коронавірус профілактика інфікування і поширення"

Про вжиття заходів щодо
запобігання занесенню і
поширенню COVID-19. 

________________________________________________________________________

ВАРТІСТЬ ХАРЧУВАННЯ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ДІТЕЙ ЗА РАХУНОК БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

________________________________________________________________________

КРИТЕРІЇ
оцінювання навчальних досягнень
учнів початкової школи
Рівні навчальних досягнень Бали Загальні вимоги до знань, умінь та навичок учнів
І. Початковий 1.        Учні засвоїли знання у формі окремих                    фактів, елементарних уявлень
2.        Учні відтворюють незначну частину                   навчального матеріалу, володіють окремими видами умінь на рівні копіювання зразка виконання певної навчальної дії
3.        Учні відтворюють незначну частину        навчального матеріалу; з допомогою вчителя виконують елементарні завдання, потребують детального кількаразового їх пояснення
ІІ. Середній 4.        Учні відтворюють частину навчального матеріалу у формі понять з допомогою вчителя, можуть повторити за зразком певну операцію, дію
5.        Учні відтворюють основний навчальний матеріал з допомогою вчителя, здатні з помилками й неточностями дати визначення понять
6.        Учні будують відповідь у засвоєній

послідовності; виконують дії за зразком у подібній ситуації; самостійно працюють зі значною допомогою вчителя

ІІІ. Достатній 7.        Учні володіють поняттями, відтворюють їх зміст, уміють наводити окремі власні приклади на підтвердження певних думок, частково контролюють власні навчальні дії
8.        Учні вміють розпізнавати об’єкти, визначаються засвоєними поняттями; під час відповіді можуть відтворити засвоєний зміст в іншій послідовності, не змінюючи        логічних зв’язків; володіють вміннями на рівні застосування способу діяльності за аналогією; самостійні роботи виконують з незначною допомогою вчителя; відповідають логічно з окремими неточностями
9.        Учні добре володіють вивченим матеріалом,застосовують знання в стандартних ситуаціях, володіють вміннями виконувати окремі етапи розв’язання проблеми і  застосовують їх у співробітництві з учителем (частково-пошукова діяльність)
IV. Високий 10.    Учні володіють системою понять у межах, визначених навчальними програмами, встановлюють як внутрішньопонятійні, так і міжпонятійні зв’язки; вміють            розпізнавати об’єкти, які охоплюються засвоєними поняттями різного рівня узагальнення; відповідь аргументують новими прикладами
11.    Учні мають гнучкі знання в межах вимог навчальних програм, вміють застосовувати способи діяльності за аналогією і в нових ситуаціях
12.    Учні мають системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм, усвідомлено використовують їх у стандартних та нестандартних ситуаціях; самостійні роботи виконують під опосередкованим керівництвом; виконують творчі завдання

 

КРИТЕРІЇ
оцінювання навчальних досягнень
учнів середньої та старшої  школи
Рівні навчальних досягнень Бали Загальні вимоги до знань, умінь та навичок учнів
І. Початковий 1.        Учень (учениця) розрізняє об’єкти вивчення
2.        Учень (учениця) відтворює незначну частину навчального матеріалу, має нечіткі уявлення про об’єкт вивчення
3.        Учень (учениця) відтворює частину навчального матеріалу, з допомогою вчителя виконує елементарні завдання
ІІ. Середній 4.        Учень з допомогою вчителя відтворює основний навчальний матеріал, може повторити за зразком певну операцію, дію
5.        Учень відтворює основний навчальний матеріал, здатний з помилками й неточностями дати визначення понять, сформулювати правило
6.        Учень (учениця) виявляє знання й розуміння основних положень навчального матеріалу. Відповідь його (її) правильна, але недостатньо осмислена. Вміє застосовувати знання під час виконання завдань за зразком
ІІІ. Достатній 7.        Учень (учениця) правильно відтворює навчальний матеріал, знає основоположні теорії і факти, вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження певних думок, частково контролює власні навчальні дії
8.        Знання учня (учениці) є достатніми, він (вона) застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, намагається аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв’язки і залежність між явищами, фактами, робити висновки, загалом контролює власну діяльність. Відповідь його (її) логічна, хоч і має неточності
9.        Учень (учениця) добре володіють вивченим матеріалом,застосовує знання в стандартних ситуаціях, уміє аналізувати і систематизувати інформацію, використовує загальні докази із самостійною правильною аргументацією
IV. Високий 10.    Учень (учениця) має повні, глибокі знання, здатний(а) використовувати їх у практичній діяльності, робити висновки, узагальнення
11.    Учень (учениця) має гнучкі знання в межах вимог навчальних програм, аргументовано використовує їх у різних ситуаціях, уміє знаходити інформацію та аналізувати її, ставити і розв’язувати проблеми
12.    Учень (учениця) має системні, міцні знання в обсязі й у межах вимог навчальних програм, усвідомлено використовує їх у стандартних та нестандартних  ситуаціях. Уміє самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал, самостійно користуватися джерелами інформації, приймати рішення

________________________________________________________________________

“БУЛІНГ” посібник для батьків

________________________________________________________________________

ПАМ’ЯТКА профілактики грипу та ГРВІ
Грип — це високозаразне вірусне захворювання з можливістю тяжких ускладнень та ризиком смерті.
Грип має симптоми, схожі з іншими гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ), але є набагато небезпечнішим. Тому перші ж симптоми ГРВІ вимагають особливої уваги. Найчастішим ускладненням грипу є пневмонія, яка іноді може лише за 4-5 днів
призвести до смерті хворого. Серцева недостатність також нерідко розвивається внаслідок ускладнень грипу.
Грип дуже легко передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом – коли хвора людина кашляє, чхає чи просто розмовляє. У зоні зараження перебувають усі в радіусі 2
метрів навколо хворого. Хвора людина, навіть із легкою формою грипу, становить небезпеку для оточуючих протягом усього періоду прояву симптомів – це, в середньому, 7 днів. При появі перших симптомів грипу хвора людина обов’язково повинна залишатися вдома – щоб не провокувати ускладнення власної хвороби і не наражати інших людей на небезпеку, смертельну для деяких з них.
Такими симптомами є: підвищена температура тіла, біль у горлі, кашель, нежить, біль у м’язах. З будь-якими з цих симптомів не варто виходити з дому навіть заради візиту до лікаря – його слід викликати додому. Якщо стан хворого не погіршується, необхідно продовжувати лікування вдома до повного зникнення симптомів. Якщо стан хворої людини погіршується, не зволікайте з госпіталізацією, адже тепер під загрозою — її життя. Викликайте “швидку” чи терміново звертайтеся безпосередньо до лікарні, якщо присутні наступні симптоми: сильна блідість або посиніння обличчя, затруднення дихання, висока  температура тіла, що довго не знижується, багаторазове блювання
та випорожнення, порушення свідомості — надмірна сонливість чи збудженість, болі у грудній клітці, домішки крові у мокроті, падіння артеріального тиску. Продовжувати лікування вдома за наявності цих симптомів — небезпечно. Затримка з госпіталізацією може призвести до смерті хворого. Найефективнішим засобом профілактики грипу є щорічна вакцинація – це специфічна профілактика. Вакцина захищає від усіх актуальних штамів грипу, є безпечною і ефективною.
Найкращий час для проведення вакцинації — напередодні грипозного сезону (у вересні). Якщо такої можливості не було, то
щеплюватись можна і впродовж всього сезону. Це посилює здатність організму протистояти грипу. Розвиток імунного захисту починається з 2-го дня після вакцинації і сягає максимуму через 2-3 тижні. Імунітет зберігається від 6 до 12 місяців. Ще є неспецифічна профілактика, це коли людина власними силами може захистити себе від захворювань на грип та ГРВІ. Для цього потрібно: уникати скупчень людей, користуватися одноразовими масками при необхідності, регулярно провітрювати приміщення і робити вологе прибирання, повноцінно харчуватися з введенням в їжу натуральних вітамінів, висипатися, уникати перевтоми, мати чисті руки, користуватися тільки одноразовими паперовими серветками і рушниками, загартовуватись, займатись спортом, ходити більше пішки, при необхідності використовувати хімічні засоби профілактики, які є в аптеках (вітаміни, противірусні препарати)
Не займайтеся самолікуванням!
Відповідне медикаментозне лікування
хворому призначає тільки лікар!

________________________________________________________________________

ШАНОВНІ БАТЬКИ!

         Доводимо до вас  рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 17.12.2019 року № 1368 «Про встановлення вартості харчування окремих категорій дітей за рахунок бюджетних асигнувань»  відповідно до якого буде організоване харчування учнів 1 –  4 класів у ІІ семестрі 2019 – 2020 навчального року:

Встановити з 1 січня 2020 року вартість харчування однієї дитини на день:

  1. Для учнів 1 – 4 класів 18,30 грн (сніданок).
  2. Для учнів 1 – 4 класів, які зареєстровані в м. Житомирі та с. Вереси, 18,30 грн (8,35 грн – кошти місцевого бюджету, 9,95 грн – кошти батьків) – сніданок.
  3. Для учнів 1 – 4 класів пільгових категорій, які мають право на безкоштовне харчування відповідно до чинного законодавства України та відповідних рішень Житомирської міської ради, незалежно від реєстрації та фактичного місця проживання 18,30 грн – сніданок.
  4. Для учнів 1 – 4 класів пільгових категорій, які мають право на безкоштовне харчування відповідно до чинного законодавства України та відповідних рішень Житомирської міської ради і виконавчого комітету Житомирської міської ради, незалежно від реєстрації та фактичного місця проживання 21,70 грн – обід.

Нагадуємо, які категорії учнів мають пільги на безкоштовне харчування:

Перелік пільгових категорій учнів,

яким забезпечується гаряче харчування за кошти бюджету

 

№ п/п Категорія
1 Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування
2 Діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».
3 Діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах
4 Діти, один із батьків яких

1)      захищав / захищає незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брав/бере безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпечені її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, в операції об’єднаних сил ЗСУ;

2)      загинув чи помер, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і беручи безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпечені її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, в операції об’єднаних сил ЗСУ

5 Діти, один із батьків яких постраждалий учасник Революції Гідності
6 Діти, які є внутрішньо переміщеними особами

_________________________________________________________________________

СПЛАТА ПОДАТКІВ

Відповідно до Наказу «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти» від 16.04.2018 року №367 однією з умов зарахування дитини до першого класу є документ (договір оренди нерухомого майна), що підтверджує місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування закладу освіти, реквізити якого зазначаються в заяві про зарахування.

ПАМ’ЯТКА ОРЕНДОДАВЦЮ НЕРУХОМОГО МАЙНА!

відповідно до Податкового кодексу України та рішень Житомирської міської ради від 18.12.2018 року №1297 та від 10.06.2015 року «932:

Визначено мінімальну вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомості на 2019 рік в сумі 11,90 грн. для провадження некомерційної діяльності, у тому числі для проживання фізичних осіб;

Встановлено податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у розмірі 0,5% до мінімальної заробітної плати,  встановленої на 1 січня звітного року за квартири понад 60м2, будинки понад 120 м2 та різні типи понад 180 м2.

Передбачено обов’язок щорічного подання податкової  декларації до 1 травня року, що настає за звітним, а також визначення  податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб (18%) та сплатити їх до місцевого бюджету.

Довідки за тел. 48-12-32(департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради)

_________________________________________________________________________

Шановні батьки!

Інформуємо Вас про питання, які були підняті під час прес-конференції в.о. мiнicтpa охорони здоров’я Уляни Cyпрун та міністра освіти i науки Лілії Гриневич 14 серпня 2019 року у приміщенні Будинку Уряду.

Miністерствo охорони здоров’я та міністерство освіти i науки закликали батьків до 1 вересня зробити дітям yci необхідні за Національним календарем щеплення. Невакциновані діти, за винятком тих, які мають медичні протипоказання до вакцинації, не зможуть відвідувати дитячі садки та ШКОЛИ з іншими вихованцями та учнями.

Стаття 15 Закону України«Про захист населення від інфекційних хвороб» передбачає, що дітям, які не отримали щеплень за Національним календарем, відвідувати заклади освіти не дозволяється. Саме ця норма покликана захистити здоров’я та життя дітей, адже в Україні спостерігається ускладнена епідемічна ситуація та вже два роки триває спалах кору. Перебування нещеплених дітей в організованих колективах створює ризик виникнення спалахів інфекційних хвороб, що є загрозою для життя та здоров’я не лише вихованців, учнів, а й членів їх сімей та працівників закладів освіти. В умовах колективу невакцинованих дітей інфекція поширюється дуже швидко. I саме тому щоразу з початком навчального року кількість хворих на iнфекцiйнi хвороби різко зростає. Цього року необхідно запобігти цьому заздалегідь.

I для цього потрібна допомога батьків.

Раніше Верховний суд підтвердив, що садочки i школи мають право не допускати невакцинованих дітей до ocвітнix закладів. Держава має забезпечити баланс між правом дитини отримати дошкільну ocвітy i правами іншихдітей. Коли індивідуальний iнтepec протиставляється загальному iнтepecy суспільства, то перевагу має загальне благо на безпеку та охорону здоров’я. Це рішення – остаточне в справі, яка розглядалася в судах різних інстанцій ще 2016 року, та не підлягає оскарженню.

«Якщо батьки відмовляються від вакцинації, то вони мають право обрати альтернативну форму навчання, наприклад, дистанційну чи індивідуальну, тобто держава в будь-якому випадку надасть можливість та доступ кожній дитині до шкільної освіти», -.зазначила Лілія Гриневич, міністр освіти i науки України.

Відповідно до календаря щеплень діти до 6 poків повинні мати щеплення проти гепатиту В, туберкульозу, кору, паротиту та краснухи, дифтерії, правця, кашлюка, поліомієліту Хiб-iнфекції. У 6 poків дітям роблять ревакцинацію проти дифтерії, правця, поліомієліту, кору, краснухи та паротиту.

Якщо в дитини є протипоказання, їй надається відповідна довідка на підставі даних обов’язкового медичного профілактичного огляду дитини за участю лiкаря-педiатра та інших лікарів-спецiaлicтів. Рішення пpo допуск таких дітей до закладів освіти приймає комісія лікapiв відповідного лікувально-профілактичного закладу.

Дітей, які мають протипоказання до щеплення, мусить захищати колективний iмунітет. Bін формується, коли 95-98% людей у суспільстві вакциновані. В таких умовах інфекція просто не має, де поширюватися. Тому, вакцинуючись, батьки не лише захищають своєз доров’я й здоров’я своєї дитини, а й долучаються до формування колективного імунітету i дбають про здоров’я інших людей.

      Перед початком навчального року дитина має пройти профілактичний огляд. Педіатр чи сімейний лікар видають необхідну для школи довідку (форма №086-1/o), в якій, зокрема, зазначить групу для занять фізичною культурою, крім того, потрібно оновити Карту профілактичних щеплень (довідка форми № 063/о)

Дякуємо за розуміння та співпрацю!

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

ОБЕРЕЖНО – РОТАВІРУС

(пам’ятка для батьків)

Ротавірусна інфекція – одна з форм гострої кишкової інфекції, збудником якої є Ротавірус людини.

Переважно виникає в холодну пору року, за статистикою найбільшу кількість хворих реєструють з листопада по квітень. Також, це захворювання може носити епідемічний характер.

Найчастіше хворіють діти віком від 6 місяців до 4-5 років. Вірус вражає не тільки дітей, можуть хворіти й дорослі люди, у них захворювання зазвичай протікає в легкій формі зі стертими симптомами.

Інкубаційний період триває до 5 діб (в середньому – 2-3 доби).

Ротавірус отримав свою назву від латинського слова “rota” – колесо, саме на нього схожий цей вірус, якщо розглядати його під мікроскопом.

Для ротавірусної інфекції характерним є гострий початок: різке підвищення температури тіла, нудота, біль і бурчання в животі, блювання, сильний пронос, водянисто-пінисті випорожнення яскраво-жовтого кольору. Також, може з’являтись нежить, почервоніння в горлі, біль при ковтанні.

Ротавірусну інфекцію часто сприймають за ГРВІ. Різниця в тому, що по своїй природі вірус грипу  може розмножуватися і розвиватися тільки на слизовій оболонці дихальних шляхів, але ні шлунок, ні кишківник не відносяться до органів дихання. Ротавірус, будучи кишковою інфекцією, не має жодного відношення до вірусу грипу. Для підтвердження діагнозу необхідно провести лабораторні дослідження, найбільш доступним є виявлення антигену ротавірусу у зразках калу методом імуноферментного аналізу.

Захворювання дуже заразне, відноситься до “хвороб брудних рук”. Джерелом ротавірусів є хвора людина. Передача відбувається контактно-побутовим шляхом (при контакті з поверхнями чи предметами, що могли бути забруднені фекаліями – іграшки, меблі, одяг, підлога) або при вживанні в їжу інфікованих ротавірусом продуктів харчування.

Основну небезпеку являє собою зневоднення організму, що відбувається внаслідок частих блювоти та проносу. Симптоми ротавірусної інфекції можуть бути дуже схожі на ознаки інших інфекційних захворювань (сальмонельозу та холери). При появі перших ознак захворювання, особливо у маленьких дітей, слід негайно звернутися до лікаря!

Щодо профілактики ротавірусної інфекції, єдиний ефективний шлях – вакцинація. Вакцинуватися потрібно у віці від 6 до 32 тижнів від народження. Вакцина вводиться через рот двічі, з інтервалом не менше місяця.

Також, щоб вберегти дитину від зустрічі з ротавірусом, потрібно часто мити руки, особливо після прогулянки та перед їжею.

Якщо ротавірус вже виявлений, то люди, які доглядають за хворими, повинні після миття рук обробляти їх антисептиком. Забрудненні іграшки та поверхні мити з милом, а обробка 70% розчином етилового спирту інактивує ротавірус та попереджає подальшу його передачу.

Будьте пильними, бережіть своє здоров’я та здоров’я ваших дітей!

_________________________________________________________________________

УВАГА! УВАГА! Щеплення дітей!

_________________________________________________________________________

Шановні батьки майбутніх першокласників!

Гарні новини! З січня 2019 року в ЗОШ №8 м.Житомира розпочне роботу Клуб майбутніх першокласників “Радість розвитку”.

На меті:

  • формування психологічної готовності дітей до навчання в загальноосвітньому навчальному закладі;
  • розвиток ціннісних орієнтацій та ключових компетентностей дитини.

Заняття відбуватимуться в рамках участі школи у Всеукраїнському експерименті за темою “Психолого-педагогічні умови становлення ціннісних орієнтацій дітей в ігровій та навчальній діяльності освітньої системи “Радість розвитку”, за адаптованою програмою “Впевнений старт”.

Заняття платні, ціна навчального комплекту для дитини – 300 грн.

Заняття будуть проходити щосуботи з 10:00 до 13:00.

Запрошуємо всіх бажаючих!

Попередній запис на заняття Клубу в приймальні директора з 10:00 по 17:00 з 24 грудня по 10 січня 2019 року

________________________________________________________________________________

З метою забезпечення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед батьківської громадськості щодо стану реформування галузі освіти 27 лютого 2018 року в ЗОШ № 8 м. Житомира пройшло розширене засідання Ради школи разом з батьківськими активами класів. Батьків ознайомили з розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказом управління освіти Житомирської міської ради, які визначають концептуальні питання реформування загальної середньої освіти, заходи із запровадження Концепції «Нова українська школа» в Україні та в м. Житомирі зокрема. Директор школи Лавриненко Н.В. доповіла батькам про «дорожню карту» реформування галузі освіти, про підготовку вчителів початкових класів школи. Присутнім була представлена презентація «Нова українська школа». Відбулося обговорення документів та матеріалів засідання. Батьківською громадськістю школи стан підготовки до функціонування перших класів в рамках впровадження Концепції «Нова українська школа» одноголосно був визначений як задовільний.

27 лютого – “Нова українська школа”

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА НАЗАРЧУК І.А.

  Порада батькам  

error: Content is protected !!