Навчальні плани школи І ступеня на 2020-2021 н.р.

Робочий навчальний план

загальноосвітньої школи № 8 м. Житомира

на 2020– 2021 навчальний рік

школи І ступеня

Згідно до наказу МОН України від 20.04.18р № 407,

(Таблиця 1 до Типової освітньої програми)

 

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
Мови і літератури Українська мова 7 7 7
Іноземна мова(англійська) 2 2 2
Математика Математика 4 4 4
Природознавство Природознавство 2 2 2
Суспільствознавство Я у світі 1 1 1
Мистецтво* Музичне мистецтво 1 1 1
Образотворче мистецтво 1 1 1
Технології Трудове навчання 1 1 1
Інформатика 1 1 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1
Фізична культура** 3 3 3
Усього 21+3 21+3 21+3
Додаткові години на вивчення предметів інваріативної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 2 2 2
Курси за вибором: Розвиток продуктивного мислення 1 1
Права дитини
Дорога в дивосвіт
Каліграфія з елементами розв. зв’язного мовлення 1
Морально-етичне виховання
Основи христ.етики
Індивідуальні консультації, групові заняття: Українська мова 0,5 0,5 0,5
Математика 0,5 0,5 0,5
Гранично допустиме навчальне навантаження на одного учня 23 23 23
 Сумарна кількість навчальних годин інваріативної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 26 26 26

*Заклад загальної середньої освіти може обирати інтегрований курс “Мистецтво” або окремі курси “Музичне мистецтво” та “Образотворче мистецтво”.

**Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов’язково фінансуються.

Робочі навчальні плани школи І ступеня

на 2020-2021навчальний рік

        

Робочі навчальні плани школи І ступеня на 2020-2021 навчальний рік складені згідно до додатку 1 наказу МОН молодьспорту № 572 від 10.06.11 р.(дод. 1) із змінами згідно з наказом МОН від 16.04.2014 № 460.

 

Години варіативної частини розподілені наступним чином:

 

 

4 –А клас –    1 година на курс «Каліграфія з елементами розвитку зв’язного  мовлення»;

1 година – на індивідуальні заняття з учнями.

 

4 -Б клас     –    1 година на курс «Розвиток продуктивного мислення »;

1 година – на індивідуальні заняття з учнями .

 

4 -В клас     –    1 година на курс «Розвиток продуктивного мислення »;

1 година – на індивідуальні заняття з учнями .

Робочий навчальний план

загальноосвітньої школи № 8 м. Житомира

на 2020– 2021 навчальний рік

школи І ступеня

Згідно наказу МОН України від 08.10.19 № 1272 .

Згідно наказу МОН України від 08.10.19 № 1273 .

 

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
Інваріантна складова дод

1

дод 1 дод 1 дод 1 дод 1 дод 1 дод 1 дод 1 дод 1
Мовно- літературна Українська мова 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Іноземна мова(англійська) 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Математика Математика 4 4 4 4 4 4 5 5 5
Я досліджую світ        (природнича, громадянська й історична, соціальна, здоров’язбережувальна галузі) Я досліджую світ 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Технологічна Дизайн і технології 1

 

1

 

1

 

2 2 2 1 1 1
Інформатична Інформатика 1 1 1
Мистецька Музичне

і образотворче мистецтво

2 2 2 2 2 2 2 2 2
Фізкультурна* Фізична культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Усього 22 22 22 24 24 24 25 25 25
Варіативна складова   
 Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальні консультації, групові заняття: 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Індивідуальні консультації, групові заняття:

 

Українська мова 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Математика 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Загальнорічна кількість навчальних годин (без урахування поділу класів на групи) 23 23 23 25 25 25 26 26 26
Гранично допустиме навчальне  тижневе/річне навантаження на одного учня 20/700 20/700 20/700 22/

770

22/770 22/770 23/ 805 23/ 805 23/ 805

 

*Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично-допустимого навантаження учня.

 

Робочий навчальний план

загальноосвітньої школи № 8 м. Житомира

на 2020– 2021 навчальний рік

школи І ступеня

Згідно наказу МОН України від 08.10.19 № 1272 .

 

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
Інваріантна складова            
Мовно- літературна Українська мова 7 7 7 7 7 7
Іноземна мова(англійська) 2 2 2 3 3 3
Математика Математика 4 4 4 4 4 4
Я досліджую світ        (природнича, громадянська й історична, соціальна, здоров’язбережувальна галузі) Я досліджую світ 3 3 3 3 3 3
Технологічна Дизайн і технології 1

 

1

 

1

 

2 2 2
Інформатична Інформатика
Мистецька Музичне

і образотворче мистецтво

2 2 2 2 2 2
Фізкультурна* Фізична культура 3 3 3 3 3 3
Усього 22 22 22 24 24 24
Варіативна складова   
 Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальні консультації, групові заняття: 1 1 1 1 1 1
Індивідуальні консультації, групові заняття: Українська мова 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Математика 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Загальнорічна кількість навчальних годин (без урахування поділу класів на групи) 23 23 23 25 25 25
Гранично допустиме навчальне  тижневе/річне навантаження на одного учня 20/700 20/700 20/700 22/

770

22/770 22/770

 

*Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично-допустимого навантаження учня.

 

Робочий навчальний план

загальноосвітньої школи № 8 м. Житомира

на 2020– 2021 навчальний рік

школи І ступеня

Згідно наказу МОН України від 08.10.19 № 1273 .

 

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
Інваріантна складова      
Мовно- літературна Українська мова 7 7 7
Іноземна мова(англійська) 3 3 3
Математика Математика 5 5 5
Я досліджую світ        (природнича, громадянська й історична, соціальна, здоров’язбережувальна галузі) Я досліджую світ 3 3 3
Технологічна Дизайн і технології 1 1 1
Інформатична Інформатика 1 1 1
Мистецька Музичне

і образотворче мистецтво

2 2 2
Фізкультурна* Фізична культура 3 3 3
Усього 25 25 25
Варіативна складова   
 Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальні консультації, групові заняття: 1 1 1
Індивідуальні консультації, групові заняття:

 

Українська мова 0,5 0,5 0,5
Математика 0,5 0,5 0,5
Загальнорічна кількість навчальних годин (без урахування поділу класів на групи) 26 26 26
Гранично допустиме навчальне  тижневе/річне навантаження на одного учня 23/ 805 23/ 805 23/ 805

 

*Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично-допустимого навантаження учня.

 

 

 

Директор школи                                                                Н.В. Лавриненко